Lastvognsmekaniker[-]uddannelsen

Uddannelsen til lastvognsmekaniker er for dig, der vil arbejde med teknik og elektronik på store køretøjer. Du får et stort kendskab til den teknologi, der bruges ved reparation af moderne køretøjer. Som lastvognsmekaniker kommer du til at arbejde med fejlfinding, reparation og justering af motorer samt bremser, koblinger og styretøj på bl.a. lastvogne. Du kommer også til at vejlede kunder i forhold til økonomi, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med reparationer og servicearbejde. Du bliver en ekspert på dit felt.

Med uddannelsen får du et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag med gode muligheder for forskellige karriereveje, f.eks. tekniker eller værkfører. Uddannelsen giver adgang til videregående uddannelser som f.eks. autoteknolog eller maskinmester. Du kan også supplere din faglige uddannelse med efteruddannelseskurser.

EUX LASTVOGNSMEKANIKERUDDANNELSEN
EUX Lastvognsmekaniker er en uddannelse, hvor du kan kombinere det bedste fra erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker med relevante gymnasiefag. Efter endt uddannelse får du både et svendebrev og et eksamensbevis for en gymnasial eksamen. Det betyder, at du bliver uddannet som lastvognsmekaniker, men samtidig tager eksamen i de mere boglige gymnasiale fag, der kræves, hvis du efterfølgende ønsker at søge ind på en videregående uddannelse.

Fakta om uddan[-]nelsen

  • Varighed Fra 2 år 6 mdr. til 5 år
  • Adgangskrav 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
  • Økonomi SU eller elevløn

Mere information og tilmelding

Du kan læse mere om uddannelsens indhold, opbygning og adgangskrav, samt hvor den udbydes her.