Markedsførings-
økonomuddannelsen med speciale i biløkonomi (biløkonom)

Hvis du brænder for at arbejde med markedsføring i bilbranchen, er uddannelsen som markedsføringsøkonom med speciale i biløkonomi noget for dig. Det er en uddannelse, der handler om at skabe optimerede processer, glade kunder og tilfredsstillende omsætning.

Biløkonomuddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse og sammenkobler teori fra markedsføringsøkonomstudiet med praksis i en bilvirksomhed. Sideløbende med studiet er du ansat i en virksomhed i bilbranchen. Undervisningen er derfor meget praksisrelateret og afvekslende med dialogbaseret holdundervisning, øvelser og projektopgaver, som tilknyttes den praktikvirksomhed, som du er tilknyttet.

Du skal selv finde en uddannelsesvirksomhed og være indstillet på at yde en ekstraordinær indsats, da uddannelsen som markedsføringsøkonom er et fuldtidsstudie.

INTERNATIONALT STUDIE

Biløkonomuddannelsen har også et internationalt sigte. Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at arbejde 3-6 måneder i en bilvirksomhed i udlandet, hvor du henter inspiration og viden med hjem til dit videre studie og arbejdet i din danske praktikvirksomhed.

Allerede under uddannelsen kan du skabe merværdi i branchen, og du kommer hurtigt til at arbejde med relevante opgaver i din praktikvirksomhed. Det kan være opgaver inden for kundetilfredshedsundersøgelser, branche- og kundeanalyser, leasing og finansiering, salg, digitale platforme, events og meget andet.

Ved at kombinere det praktiske indhold med den teori, du lærer på markedsføringsøkonomuddannelsen, får du en masse erfaring og stærke kompetencer, som ruster dig til et job i bilbranchen. Som færdiguddannet biløkonom har du adgang til nogle af branchens mest spændende jobs, og du er attraktiv i alle dele af branchen både inden for personbiler og lastbiler, forhandlere og importører, leverandører af reservedele og finansieringsselskaber. Du kan blive specialist inden for marketing og analyse, få en lederfunktion med ansvar for f.eks. eftermarkedet, marketing, salg og mange andre spændende funktioner i branchen.

Som biløkonom kan du videreuddanne dig på diplomniveau f.eks. HD, professionsbachelorer, eller diplomuddannelsen i international handel og markedsføring.

Fakta om uddan[-]nelsen

 • Varighed 2½ år
 • Adgangskrav STX, HTX og HHX eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Økonomi SU

Mød Karen

Som markedsudviklingschef arbejder Karen i spændingsfeltet mellem kunde og konkurrent. Hendes uddannelse som cand.scient.pol. ruster hende til de forskellige opgaver inden for strategisk planlægning som Karens dagligdag består af.

Læs mere om ambassadørerne

Marketing & analyse

Alle bilkunder er forskellige. For bilbranchen er det derfor afgørende at forstå, hvordan man bedst muligt går til hver enkelt kunde. Marketing- og analyseområdet er derfor blevet afgørende for, hvor godt forhandlere klarer sig. Det handler om, hvordan du skaber unikke tilbud, som har snorlige forbindelse til den adfærd, og de tanker og behov, som den enkelte kunde har. Samt ikke mindst hvordan du får skabt kontakt.

Læs mere her

Jobmulig[-]heder

  Når du har taget en uddannelse inden for Marketing & Analyse, vil dette for eksempel være dine jobmuligheder:

  • Markedsanalytiker
  • Digital koordinator
  • Marketing koordinator
  • Eventkoordinator
  • Business Intelligence konsulent
  • Marketingchef
  • Produktchef
  • Chef for Business Intelligence

LÆS MERE OM MArkedsføringsøkonomuddannelsen med speciale i biløkonomi

LÆS MERE OM UDDANNELSEN PÅ EAAA.DK

LÆS MERE OM UDDANNELSEN PÅ CPHBUSINESS.DK

LÆS MERE OM HD STUDIET PÅ UG.DK